PLASTICPeople

 

Thử thách

thePLASTICAge

Hơn 350 triệu tấn nhựa được sản xuất hằng năm. Ít hơn 15% được thu thập và tái chế. Tái chế không phải là một giải pháp hữu hiệu lâu dài.
Chúng tôi đặt ra câu hỏi, làm cách nào để có thể thực hiện tốt hơn?

Chúng tôi biến đổi tất cả các loại
rác thải nhựa
thành những sản phẩm đẹp, an toàn và hữu ích.

Những hành động của chúng ta cải thiện môi trường và xã hội.<

PLASTICPeople upcycling

Quy trình

Chúng tôi đã phát triển một giải pháp tuần hoàn để làm sạch môi trường và tạo ra công việc cho cộng đồng của chúng ta.

Vật liệu

Đặt hàng Hộp Sản Phẩm Mẫu

Các dự án

Chúng tôi làm việc gần gũi với các đối tác sáng tạo và đam mê việc thiết kế, xây dựng và tạo ra những giải pháp mạnh mẽ cho một tương lai bền vững.

Các dự án

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các buổi workshop giáo dụcnhững giải pháp khả thi cho các tập đoàn, doanh nghiệp địa phương, nhà sản xuất, trường học, và cả cộng đồng. Bởi vì chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có thể là một phần của giải pháp.

Liên hệ

WeArePLASTICPeople